POKÓJ ZAPANUJE, KIEDY TRÓJKA SIĘ ZJEDNOCZY „Szninkiel” to komiks legenda. Może nie w ogólnoświatowym pojęciu, ale na rynku europejskim, a w Polsce chyba w szczególności, darzony jest swoistym