O CHŁOPAKU, CO GNÓJ CHCIAŁ ROZRZUCAĆ   Harry Harrison po raz drugi w „Wehikule czasu” – i po raz drugi w dobrej formie. A wręcz w formie znakomitej,