W PRZYSZŁOŚCI SKOPIUJĄ TO WAM HURTOWO Jan Mazur, dość wszechstronny scenarzysta młodego pokolenia, dał się nam poznać dotąd zarówno jako twórca parodystycznego fantasy („Rycerz Janek”), jak i sentymentalnych,