Druga część zapowiedzi książkowych na październik – jak już wspominaliśmy nie da się uniknąć podziału na kilka części bo informacje od wydawców spływają rożnie. W tej części przegląd